یکشنبه 15 تیر 1399
EN
تاریخ 1399/03/11     تعداد دفعات مشاهده 57 بار     ساعت 08:47:36     گروه خبری اخبار بیمارستان امیرالمومنین

مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین(ع) به دستگاه پلاسما جهت استریل لوازم مجهز شد.

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان امیرالمومنین(ع):

 

مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین(ع) با توجه به تعداد بیماران چشم و ENT  از سراسر استان نیاز مبرم به دستگاه پلاسما جهت استریل وسایل داشت که به همت و عنایت ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر ارسلان سالاری ، معاونت محترم درمان جناب آقای دکتر میری و معاونت محترم پشتیبانی جناب آقای دکتر صدیقی نژاد و سرکار خانم مهندس کهنسال مدیر محترم تجهیزات پزشکی دانشگاه این امر محقق گردید و یک دستگاه پلاسما تامین و در اختیار این مرکز قرار گرفت