یکشنبه 15 تیر 1399
EN
تاریخ 1399/03/18     تعداد دفعات مشاهده 16 بار     ساعت 13:53:16     گروه خبری اخبار آموزشی

در راستای ارتقا آگاهی و عملکرد کادر درمان وبینار آموزش مداوم مراقبتهای پزشکی، پرستاری و فردی در بیماران کاندید جراحی در بحران کرونا برگزار گردید.

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان امیرالمومنین(ع):

در راستای ارتقاء آگاهی و عملکرد کادر درمان وبینار آموزش مداوم مراقبتهای پزشکی، پرستاری و فردی در بیماران کاندید جراحی در بحران کرونا به دبیری علمی سرکار خانم دکتر حدادی متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه جهت گروه هدف :پرسنل پرستاری ، اتاق عمل و هوشبری با 2 امتیاز آموزش مداوم در تاریخ 99/3/7 در مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین(ع) برگزار گردید و 80 نفر از همکاران در این برنامه آموزشی شرکت نمودند.