یکشنبه 15 تیر 1399
EN
تاریخ 1399/03/18     تعداد دفعات مشاهده 14 بار     ساعت 13:46:14     گروه خبری اخبار آموزشی

در راستای توانمندسازی پرسنل درمانی آزمون آنلاین آنژیوگرافی چشم برگزار گردید.

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان امیرالمومنین(ع):

در راستای توانمندسازی پرسنل پرستاری، اتاق عمل و هوشبری، آزمون آنلاین آنژیوگرافی چشم در گوگل فرم با امتیاز 4 ساعت آموزشی در دو نوبت در تاریخهای 99/2/31 و 99/3/1 توسط خانم اخلاق نجات سوپروایزر محترم آموزشی برگزار گردید. 100 نفر از همکاران در این آزمون شرکت نمودند.