یکشنبه 2 اردیبهشت 1397
تاریخ 1395/11/03     تعداد دفعات مشاهده 177 بار     ساعت 11:47:40     گروه خبري اطلاعیه ها

برنامه باروری سالم یکی از برنامه های تحت پوشش دفترسلامت جمعیت خانواده ومدارس می باشد .

برنامه باروری سالم

 

برنامه باروری سالم یکی از برنامه های تحت پوشش دفترسلامت جمعیت خانواده ومدارس می باشد . باتوجه به روند تغییرات جمعیتی در کشور اهداف این برنامه درحال حاضر ارتقای نرخ باروری کلی با برنامه ریزی در راستای فرهنگ سازی در زمینه پیشگیری از ناباروری و کاهش عوامل مستعدکننده آن کاهش متوسط سن ازدواج و فرزندآوری مبتنی برسلامت مادروکودک و کاهش متوسط فاصله زمانی بین تولد و فرزندان همچنین کاهش تک فرزندی می باشد .

آموزشها و اجرای برنامه های تشویقی و ارایه خدمت به زنان درگروه سنی مناسب باروری (35-18 ) جهت حفظ وارتقای شاخص های کاهش مرگ و میرمادر و کودک ؛و افزایش بارداری های آگاهانه برنامه ریزی شده ؛ ازاهداف این برنامه در راستای افزایش نرخ باروری کلی می باشد

لازم به ذکر است دراجرای برنامه باروری سالم ارائه خدمات رایگان پیشگیری از بارداری به افراد بارفتارهای پرخطر ؛ گروه درمعرض خطر بارداری ؛بارداری های پرخطر وهمچنین ارائه خدمات مورد نیاز به اقشار آسیب پذیر جامعه تحت پوشش ضروری است .

درحال حاضر ارائه خدمات باروری سالم درقالب فعالیتهای ذیل متمرکز می باشد :

·         برگزاری کلاس های آموزشی مشاوره هنگام ازدواج جهت کلیه زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره هنگام ازدواج شهرستان

·         ارائه خدمات مشاوره رایگان به زنان ومردان همسرداردر گروه سنی مناسب بارداری (35-18 ساله ) با هدف آموزش فرزند آوری سالم وبموقع

·         ارائه خدمات روشهای پیشگیری از حاملگی در زنان درمعرض خطر بارداری

نتایج سرشماری آمارنفوس مرکز آمارایران نشان می دهد جمعیت جوانان 20الی29ساله کشور ازسال 1390 روندنزولی پیداکرده است ودرسال1392 به حدود 3/17 میلیون نفررسیده ودرسال1395 به کمتر از5/15 میلیون نفر خواهدرسید .با ادامه این روندما باپدیده افزایش سالمندی درکشورمواجه خواهیم بود .استان گیلان با 1/8 درصد گروه سنی 65سال وبالاتر مسن ترین استان کشوراست

درحال حاضرنرخ باروری درکشور به ازای هرزن 8/1 است ؛یعنی به طور متوسط هرزن درطول زندگی اش کمتر از دوفرزند به دنیا می آورد این میزان دراستان گیلان 3/1 ودرشهرستان لنگرود حدود 1/1 است .باتوجه به اینکه نرخ جایگزینی حداقل 1/2 میباشد لازم است تدابیر وفعالیتهای خاصی به جهت افزایش نرخ باروری کلی اندیشیده شود

درحال حاضر شهرستان لنگرود فعالیتهای مداخله ای  زیر رادرراستای اهداف برنامه مذکور دردست اجراء دارد :

1-     شناسائی گروه های پرخطر وبارفتارهای پرخطر بارداری وارائه خدمات رایگان پیشگیری از حاملگی درمادران درمعرض خطر درتمامی مراکز بهداشتی وخانه های بهداشت

2-     آموزش به زوجین هنگام ازدواج درخصوص مسائل مربوط به بهداشت باروری ؛فرزندآوری به موقع وعوامل موثردرناباروری

3-     استفاده از مشارکت سایر ادارات شهرستان دررسیدن به اهداف برنامه باروری سالم

4-     آموزش به کلیه ی مراجعین مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت درخصوص مسائل مربوط به بهداشت باروری

5-     آموزش وتقویت کارکنان درزمینه مشاوره به گیرندگان خدمت

6-     آموزش رابطین بهداشتی وجلب مشارکت آنها دربرنامه های دردست اجراء

 

 

 

 

 

 

 

نظرات کاربران
نظرشما
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران :
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی :