سه شنبه 1 مرداد 1398
 
 
پذیرش

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده:

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده :

1-اصل و2برگ کپی صفحه اول دفترچه بیمه دارای اعتبار وبرای اطفال کپی شناسنامه لازم است. (اطفال زیر2 سال همراه داشتن کپی دفترچه بیمه مادر الزامی است.(

2-اصل و2برگ کپی کارت ملی یا صفحه اول شناسنامه (برای بیماران خانم مجرد بالای 18 سال صفحه اول و دوم شناسنامه الزامی است(.

-3دفترچه بیمه دارای تاریخ اعتبار و کد ملی (برای افراد بالای 2 سال عکس دار باشد).

4 -کپی برگه پاتولوژی و سایر اقدامات پاراکلینیکی انجام شده

مدارک لازم جهت پذیرش مصدومین ترافیکی :(جهت پذیرش بستری)

-کروکی برابر اصل شده پلیس

-اصل برگه اورژانس 115

-کپی کارت ملی یا کپی شناسنامه

*برای بیماران بستری مدارک فوق تا 2 ماه از تاریخ اولین پذیرش اعتبار دارد.

*پس از گذشت 2 ماه از تاریخ مصدومیت می بایست از بیمه های پایه (تامین اجتماعی، خدمات درمانی و ...) استفاده نمایند*

توضیح : بیمار با ارائه یکی از مدارک فوق به همراه کارت ملی از پرداخت هر گونه وجهی معاف می باشد .

مدارک لازم جهت پذیرش بیماران سرپایی تصادفی :

- کروکی برابر اصل شده پلیس یا برگه 115 اورژانس

از پرداخت هزینه معاف هستند .

*برای ادامه درمان مدارک فوق (تا21 روز از زمان پذیرش بیمار گذشته باشد) اعتبار دارد.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/08/29
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   3  کل مراجعات:   968