چهارشنبه 3 بهمن 1397
 
 
نیروی انسانی متخصص

تعداد پزشکان عمومی:12 نفر

تعداد پزشکان متخصص: 29  نفر

تعداد کارشناسان پرستاری: 107 نفر

تعداد کارشناس ارشد پرستاری:3 نفر

تعداد پرسنل مامایی: 20نفر

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/08/18
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   1071