سه شنبه 1 اسفند 1396
 
 
واحد كارگزيني
چاپ
 
نام مسئول واحد:خانم طیبه لامعی لنگرودی

مدرک تحصیلی:مدیریت دولتی

سابقه کار: 12 سال

تلفن داخلی: 217

آدرس الکترونیکی:

tlamei@yahoo.com

 
نام کارشناس واحد:خانم زری همتی بیجارپس

مدرک تحصیلی:علوم اجتماعی

سابقه کار: 14 سال

تلفن داخلی: 217

آدرس الکترونیکی:

hemati2016@yahoo.com
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/08/24
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   2  کل مراجعات:   600