شنبه 2 تیر 1397
 
 
تقویم کاری
 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جراحی عمومی

دکتر محمدی
12 - 11

دکتر رامین
13:30- 12:30

دکتر رئیسی
11 - 10

دکتر رامین
13:30- 12:30

دکتر رامین
11 - 10

-

ارتوپدی

دکتر صباحی
12 - 9

دکتر صباحی
12 - 9

دکتر بدخشانمهر
11 - 9

دکتر رکنی
11:30 - 9:30

-

-

گوش و حلق وبینی
E.N.T

-

دکتر بنی هاشم
10 - 9

دکتر بنی هاشم
10 - 9

دکتر باستانی
11 - 9

دکتر باستانی
11 - 9

-

ارولوژی

دکتر خسروانی
12 - 9

دکتر پورجعفر
11 - 9

دکتر خسروانی
12 - 9

دکتر پورجعفر
11 - 9

-

دکتر گلباغی
10 - 8

مغز و اعصاب

دکتر فرجی
11 - 9:30

-

-

دکتر فرجی
11 - 9:30

دکترصراف زاده
12 - 10:30

-

اطفال

دکتر خسروی
11 - 10

دکتر گودرزی
11 - 10

دکتر خیراندیش
11 - 10

دکتر خسروی
11 - 10

دکتر خیراندیش
11 - 10

-

داخلی

دکتر نقیبی
12 - 10

دکتر رجب زاده
11 - 9:30

دکتر نقیبی
12 - 10:30

دکتر رجب زاده
11 - 9:30

دکتر افضلی
13 - 11

دکتر حسینی مقدم
12 - 10

قلب

دکتر صوفی
12 - 9

دکتر مرادی
12 - 9

دکتر صیحانی
12 - 9

دکتر مرادی
12 - 9

دکتر صوفی
12 - 9

دکتر صیحانی
12 - 9

عفونی

-

-

-

-

دکتر معصومی
10 - 9

-

چشم

دکتر ریاضی
14 - 8

-

دکتر کهنسال
13 - 11

-

-

دکتر کهنسال
11 - 9

روانپزشکی

دکتر طواف زاده
10 - 8

دکتر عیوضی
13 - 10

دکتر طواف زاده
10 - 8

-

دکتر طواف زاده
10
8

-

زنان و زایمان

دکتر مقدم
12
9

دکتر معصومی
12
9

دکتر زادمحمدی
12
9

دکتر محمدی
12
9

دکتر نوبختی
12
9

-

مامایی

همه روزه 8 صبح 13 بعد از ظهر

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/09/21
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   1585