چهارشنبه 1 آذر 1396
 
 
تقویم کاری

تخصص

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جراح عمومی

دکتررامین

12-10

دکتر محمدی

13-11

دکتر جهانشاهی

12-10

دکتر رئیسی

12-11

دکتر رامین

12-10

دکتر رامین

12-11

ارتوپدی

دکتر صباحی

12-9

دکتر صباحی

12-9

دکتر بدخشانمهر

12-9

دکتر رکنی

10/5-8/5

-

-

گوش و حلق و بینی

E.N.T

-

دکتر بنی هاشم

12-10

دکتر بنی هاشم

12-10

دکتر باستانی

11-9

دکتر باستانی

11-9

-

اورولوژی

دکتر خسروانی

12-9

دکتر پورجعفر

11-9

دکتر خسروانی

12-9

دکتر پورجعفر

11-9

-

دکتر گلباغی

10-8

مغز و اعصاب

دکتر فرجی

11-9/5

-

-

دکتر فرجی

9/5-11

دکتر صراف زاده

           12-10/5

-

فوق تخصص گوارش

دکتر شفارودی

13-11

-

دکتر شفارودی

13-11

-

دکتر شفارودی

13-11

-

اطفال

بر طبق برنامه آنکالی 10 الی 13

 

داخلی

دکتر نقیبی

12/5-10

دکتر رجب زاده

12/5-10/5

دکتر نقیبی

12/5-10/5

دکتر رجب زاده

12/5-10/5

دکتر افضلی

13-11

دکتر حسینی مقدم

12-10

قلب

دکتر صوفی

12-9

دکتر مرادی

12-9

دکتر صیحانی

12-9

دکتر مرادی

12-9

دکتر صوفی

12-9

دکتر صیحانی

12-9

عفونی

-

-

-

-

دکتر معصومی

9-8

-

چشم

دکتر ریاضی

14-8

دکتر ریاضی

            14-8

دکتر کهنسال

13-11

-

دکتر کهنسال

13-11

دکتر کهنسال

11-9

روانپزشکی

دکتر طواف زاده

10-8

دکتر عیوضی

13-10

دکتر طواف زاده

10-8

-

دکتر طواف زاده

10-8

-

زنان

دکتر نوبختی

12-9

دکتر مقدم

12-9

دکتر توکلی

12-9

دکتر مریم محمدی

12-9

دکتر زادمحمدی

12-9

-

درمانگاه مامایی

همه روزه 8 صبح- 13 بعدازظهر

 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/03/03
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   3  دیروز:   3  کل مراجعات:   1122