چهارشنبه 3 بهمن 1397
 
 
واحد بهبود كيفيت
چاپ

نام مسئول: خانم فاطمه عبدالهی

سمت: سوپر وایزر بالینی

تحصیلات:کارشناس پرستاری

سابقه کار: 18سال

تلفن داخلی: 271

آدرس الکترونیکی
fatameabdollahi@yahoo.com 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/01/19
 
 
 

مطالب آموزشی بهبود کیفیت
پمفلت های آموزشی
لیست فرایندهای بالینی و غیربالینی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/02/24
 
 
 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/02/19
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/02/19
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   2  کل مراجعات:   1181