* لیست کلیه اعضاء هیات علمی دانشگاه با انتخاب دگمه نمایش همگی قابل دسترسی میباشد که در صورت تمایل به دریافت فایل Excel یا پرینت این لیست میتوانید از دگمه های مربوطه که در زیر جدول تعبیه شده استفاده نمایید.

جستجوی خاص :

*  نام خانوادگییا  "نام" : در صورت جستجوی فردی خاص از آنجا که ممکن است به شیوه های متفاوت، نام شخص در بانک وارد شده باشد لذا در صورتیکه نام یا نام خانوادگی چند سیلابی می باشد، جهت جستجوی بهتر کافیست قسمتی از نام یا نام خانوادگی شخص مورد نظر را در قسمت "نام خانوادگی" یا  "نام" تایپ و سپس دگمه جستجو را انتخاب نمائید

مثال : جهت جستجوی نام خانوادگی : "امیر علوی" می توانید فقط کمله "علوی" را تایپ و سپس دگمه جستجو را انتخاب نمائید.

*  رشته تحصیلی : در صورت تمایل به رویت متخصصین یک رشته خاص می توانید قسمتی از رشته مورد نظر را در قسمت رشته تحصیلی تایپ و سپس دگمه جستجو را انتخاب نمائید

مثال : جهت جستجوی متخصصین "قلب و عروق" می توانید فقط کمله "قلب" را تایپ و سپس دگمه جستجو را انتخاب نمائید.

*   واحد سازمانی : در صورت تمایل به  جستجوی اعضاء هیات علمی یک دانشکده خاص : نام دانشکده مورد نظر (مثلا: پزشکی) را در قسمت "واحد سازمانی" تایپ و سپس دگمه جستجو را انتخاب نمائید 

*  محل اشتغال : در صورت تمایل به  جستجوی پزشکان شاغل در مراکز آموزشی درمانی (بیمارستان دولتی) خاص : نام بیمارستان مورد نظر را در قسمت محل اشتغال (مثلا پورسینا) تایپ و سپس دگمه جستجو را انتخاب نمائید.  

*  گروه آموزشی : جهت رویت اعضاء هیات علمی گروه  آموزشی خاص، می توان عنوان گروه آموزشی (مثلا : فارماکولوژی)  را در قسمت گروه آموزشی تایپ و سپس دگمه جستجو را انتخاب نمائید.
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/12/19

لطفا برای جستجو در سایت عبارت مورد نظر را جستجو نمایید.

   
Close