دوشنبه 1 بهمن 1397
EN
منو
 
 
 
داخلیعنوان بخش : داخلی زنان
 
 
رئیس بخش : دکتر آرمان پورقلیچ
سرپرستار بخش: مولود پورکریم
تعدادتخت فعال : 21تخت
شماره داخلی : 282- 287داخلی همراه بیما ر
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/23
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   3  دیروز:   0  کل مراجعات:   1725