شنبه 1 مهر 1396
 
 
رادیولوژی
 
عنوان بخش : رادیولوژی
 
رئیس بخش : آقای مظفر پرندوش
شماره داخلی : 241-286
شرح وظایف :عکس برداری از بیماران بستری وسرپایی طبق دستور پزشک معالج انجام میگیرد ،پذیرش بیمار از خارج بیمارستان نیز صورت میگیرد 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/03/24
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   1  کل مراجعات:   1280