پنجشنبه 3 خرداد 1397
 
 
داخلیعنوان بخش : داخلی زنان
 
 
مسئول بخش :خانم مولود پورکریم
تعدادتخت فعال : 21تخت
شماره داخلی : 283-287داخلی همراه بیما ر
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/03/24
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   0  کل مراجعات:   1565