شنبه 5 خرداد 1397
 
 
پاتولوژی
عنوان بخش : پاتولوژی
 
رئیس بخش :  خانم دکتر صنم اکبرزاده حسینی
سوپروایزربخش : خانم سیده راضیه راهبی
شماره داخلی : 220
شرح وظایف : در این واحد پاس بافت ،بلوک بندی بافت ،برش گیری ،رنگ آمیزی وهمچنین ارائه آزمایش انجام میگیرد.پس از انجام جراحی ونمونه برداری از بافت مورد نظر ،نتایج پاتولوژی نقش کیلدی در روند مراحل بعدی  درمان رادارد 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/03/24
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   1202