چهارشنبه 2 خرداد 1397
 
 
ریاست و تیم مدیریتی
 
نام ونام خانوادگی: آقای دکتر محمدجواد ارشاد
فوق تخصص ریه
سمت : سرپرست بیمارستان
شماره تماس:013-42237400
داخلی204
 
 
نام ونام خانوادگی:آقای سید علی موسی نیای زارع
 
دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی  و درمانی 
سمت : مدیر  بیمارستان
شماره تماس: 013-42234000
داخلی240
 
نام ونام خانوادگی: فاطمه محمدی نخجیری
کارشناس پرستاری
سمت : سرپرست مدیرت خدمات پرستاری
شماره تماس:013-42238000
داخلی235
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/09/11
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   3  کل مراجعات:   3290