چهارشنبه 3 بهمن 1397
EN
منو
 
 
 
معرفی واحد آموزش سلامت
چاپ

معرفی واحد آموزش سلامت

نام مسئول : مریم رجب پور نیک فام

سمت: سوپروایزر آموزش سلامت

تحصیلات : کارشناس ارشد پرستاری

تلفن داخلی : 242

ایمیل : Rajabpur.maryam@yahoo.com

شرح وظایف :

سوپروایزر آموزش سلامت مسئول فعالیت های آموزشی و پژوهشی پرستاری مامایی تحت نظارت مدیر پرستاری بر عهده دارد.

1- انجام نیازسنجی و تعیین اولویت های آموزش به بیمار

2- تهیه مطالب و رسانه های آموزشی و کمک آموزشی

3- برگزاری انواع جلسات انفرادی و گروهی بیماران

4- تهیه ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزش سلامت

5- ارائه پیشنهاد بودجه به مدیریت پرستاری

6- شرکت در برنامه های مرتبط با آموزش به بیمار

7- تعیین شاخص های آموزش به بیمار

8- همکاری با سوپروایزر آموزشی ، کنترل عفونت و ..

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/07/11
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   42