چهارشنبه 6 خرداد 1394
EN
منو
 
 
 
فوق تخصص نفرولوژی کودکان
چاپ
 

1- آقای دکتر افشین صفائی اصل

 

نام

افشین

 

نام خانوادگی صفائی اصل
رشته تخصصی فوق تخصص نفرولوژی کودکان
محل کار بیمارستان 17 شهریور رشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان
E-mail  

 

2- آقای دکتر حمیدرضا بادلی

 

نام

حمیدرضا

 

نام خانوادگی بادلی
رشته تخصصی فوق تخصص نفرولوژی کودکان
محل کار بیمارستان 17 شهریور رشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان
E-mail  

 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1389/10/29