شنبه 9 فروردین 1399
EN
تاریخ 1398/10/11     تعداد دفعات مشاهده 164 بار     ساعت 14:04:47     گروه خبری اخبار بیمارستان

در راستای آشنایی با تجهیزات پزشکی بیمارستان، دانشجویان رشته مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی سردار جنگل رشت، از واحدها و بخش‌های درمانی مرکز آموزشی درمانی 17شهریور رشت بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17شهریور رشت:
در راستای آشنایی با تجهیزات پزشکی بیمارستان، دانشجویان رشته مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی سردار جنگل رشت، با حضور در بیمارستان 17شهریور رشت، از واحدها و بخش‌های درمانی مرکز بازدید کردند.

آشنایی با واحدهای پاراکلینیکی ( درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی نوزاد و اطفال ) و بخش‌های کلینیکی ( تریاژ  CPR ، اورژانس، نوزادان، NICU و اتاق اکسیژن ) انجام و معرفی تجهیزات و دستگاه‌های تخصصی نوزادان و اطفال با توضیح کاربرد بالینی برای دانشجویان بازدیدکننده،  توسط پروانه هل‌عطایی- کارشناس تجهیزات‌پزشکی بیمارستان 17شهریور رشت، ارایه شد.

گفتنی است: دانشجویان رشته مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی سردار جنگل رشت، از تاریخ ( پنجم دی‌ماه 98 لغایت 11دی ماه 98 ) در هشت- گروه ده نفره با سرپرستی خانم عبدالله زاده در بیمارستان 17شهریور رشت حاضر شدند.