تماس با ما
چاپ

 

 تماس با ما 

 

ستاد مرکزی شماره 1دانشگاه :

آدرس : رشت - خیابان پرستار - ساختمان دفتر مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 

تلفنخانه : 33326064 - 33326063 - 33326062 - 33326061-013

دورنگار: 6 - 33326065-013

 کد پستی : 13111-41937
 

ستاد مرکزی شماره 2 دانشگاه :

آدرس : رشت - خیابان نامجو - روبروی ورزشگاه عضدی - ساختمان دفتر مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان - کد پستی : 33697-41938
 

تلفنخانه : 33329421-013

ریاست دانشگاه :

آدرس : رشت - خیابان پرستار - ساختمان د