چهارشنبه 2 مهر 1399
EN
منو
 
 
 
شما اینجا هستید:
 
     
ریاست مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت
 

دکتر محمود عاطف راد رئیس بیمارستان 17 شهریور رشت

نام و نام خانوادگی

دکتر سعید سادات منصوری

سمت

رئیس مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت

تلفن داخلی

306 (33369019)

تلفن مستقیم

33369262

تحصیلات

فوق تخصص ریه کودکان

 ایمیل
  dr.s.s.mansouri@gums.ac.ir

سوابق

- رئیس مرکز آموزشی درمانی 17 شهریور رشت (از 14-8-1398 تاکنون)

 
     
مدیریت مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت
 

رقیه اعتمادی فر

نام و نام خانوادگی

رقیه اعتمادی فر

سمت

مدیر مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت

تلفن داخلی

306 (33369019)

تلفن مستقیم

33369262

تحصیلات

کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

 ایمیل
  @gums.ac.ir

سوابق

- مدیر مرکز آموزشی‌درمانی هفده شهریور (از 30-10-1398 تاکنون)
- مدیر مرکز آموزشی‌درمانی الزهرا (از 24-7-1396 لغایت 29-10-1398)

 
     
معاون آموزشی مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت
 

دکتر افشین صفایی اصل معاون آموزشی بیمارستان 17 شهریور رشت

نام و نام خانوادگی

دکتر افشین صفایی اصل

سمت

معاون آموزشی مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت

تلفن داخلی

381 (33369019)

تلفن مستقیم

33369061

تحصیلات

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

 ایمیل
 afshin_safaei2@yahoo.com

سوابق

- معاون آموزشی مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت از سال - تاکنون

 
     
مدیر خدمات پرستاری مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت
 

منیره احمدشعربافی مدیر خدمات پرستاری بیمارستان 17 شهریور رشت

نام و نام خانوادگی

منیره احمدشعربافی

سمت

مدیر خدمات پرستاری

تلفن داخلی

329 (33369019)

تلفن مستقیم

33369023

تحصیلات

کارشناس ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی جراحی)

 ایمیل
-

سوابق

-مدیر خدمات پرستاری مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت (از سال 1390 لغایت تاکنون)
-  سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت (از سال 1378 لغایت 1390)
- سوپروایزر درگردش مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی  17 شهریور رشت (از 1376 لغایت 1378)

 
     
رئیس امور اداری مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت
 

صدیقه ستاوند رئیس امور اداری بیمارستان 17 شهریور رشت

نام و نام خانوادگی

صدیقه ستاوند

سمت

رئیس امور اداری

تلفن داخلی

266 (33369019)

تلفن مستقیم

33369070

تحصیلات

کارشناسی مدیریت دولتی 

 ایمیل  -

سوابق

-رئیس امور اداری مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت (از 1393/10/28 لغایت تاکنون)

- مسئول کارگزینی مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت (از 1388/5/17 لغایت 1393/10/27)

 
     
تعداد بازدید:
 
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  6319
امروز :  1
دیروز :  1