جمعه 16 خرداد 1399
EN
منو
 
 
 
شما اینجا هستید:
 
     
 
 
معرفی سوپروایزر آموزشی بیمارستان 17 شهریور رشت

آذر رضاصفت سوپروایزر آموزشی بیمارستان 17 شهریور رشت

نام و نام خانوادگی

آذر رضاصفت

سمت

سوپروایزر آموزشی

تلفن داخلی

225

تلفن مستقیم

-

تحصیلات

کارشناسی ارشد پرستاری

سوابق

سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت از 1-7-1392 تاکنون

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/06/30
 
     
شرح وظایف سوپروایزر آموزشی بیمارستان 17 شهریور رشت
 
سوپروایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامایی مرکز آموزشی، درمانی، توانبخشی و پژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد. شرح وظایف سوپروایزر آموزشی براساس اصول مدیریت با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرایند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می‌باشد:
1- تعیین اهداف آموزشی (کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت)
2- تعیین نیازهای آموزشی (مدد جویان، خانواده، رده‌های مختلف کادر پرستاری و مامایی و کارکنان جدید الورود)
3- اولویت‌بندی نیازهای آموزشی
4- تدوین برنامه‌های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی
5- اجرای برنامه‌های آموزشی با همکاری و مشارکت سایر گروه‌ها
6- تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت‌های آموزشی بخش‌های مرتبط
7- تهیه و تنظیم ابزار مناسب ارزیابی، خدمات پرستاری مورد نیاز مددجویان
8- هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروه‌های پرستاری و مامایی
9- پیشنهاد تهیه کتب، مجلات، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقای سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی
10- تشکیل کمیته آموزشی، پژوهشی پرستاری
11- هماهنگی، همکاری و مشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس‌های آموزش مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط
12- پیشنهاد ایجاد زمینه‌های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی
13- همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیازسنجی آموزشی
14- همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت، در امر آموزش
15- همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش
16- ارائه تازه‌ها و نتایج تحقیقات جدید (به شکل کنفرانس، جزوه /پمفلت و ...)
17- همکاری و مشارکت در انجام طرح‌های پژوهشی
18- هدایت و آموزش کارکنان در راستای:
الف-حسابرسی کیفی خدمات پرستاری و مامایی
ب-ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات
ج- ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو
19-هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه‌های آموزشی واحد ذیربط
20-هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات، پوسترها، فیلم‌ها و پمفلت‌های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان
21- ثبت و گزارش کلیه فعالیت‌های آموزشی و نتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری
22- کنترل و نظارت بر آموزش‌های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب
23- کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزشی در واحدها
24- ارزیابی اثر بخشی آموزش‌های انجام شده از طریق:
- کنترل و حسابرسی کیفی خدمات ارائه شده
- بررسی رضایتمندی مددجویان
- بررسی رضایتمندی کارکنان
25- کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده‌های مختلف پرستاری (در شیفت‌های مختلف) در برنامه‌های آموزشی براساس سرانه آموزش
26- مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان پرستاری
27- شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/06/31
 
     
 
 
تعداد بازدید:
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   523