سه شنبه 1 مهر 1399
EN
تاریخ 1399/06/23     تعداد دفعات مشاهده 49 بار     ساعت 23:11:51     گروه خبری اخبار بیمارستان

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی، درمان و پژوهشی 17 شهریور رشت؛ پرستاران از اعضای مهم سیستم ارایه خدمات بهداشتی و درمانی هستند و دانش و آگاهی آنان می‌تواند نقش مهمی در ارایه خدمت به بیماران و رضایتمندی آن‌ها داشته باشد. در مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور نیز علاوه بر برگزاری سمینارهای آموزشی بصورت وبینار و آزمون‌های مجازی، آموزش داخلبخشی همچنان نقش مهمی را در ایجاد توانمندی در پرسنل ایفا می‌کند.

در همین راستا در قالب برنامه‌های توانمندسازی کادر پرستاری، با پیگیری و نظارت سوپروایزرآموزشی بیمارستان، آموزش‌های عملی نحوه کار با تجهیزات پزشکی شامل دستگاه مانیتورینگ، انفوزیون پمپ، پالس اکسیمتری، ونتیلاتور، نبولایزر و ECG ، نحوه مراقبت‌های پرستاری در بیماری‌های شایع مرکز، مراقبت‌های قبل و بعد پروسیجرهای درمانی در بخش‌ها با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت مستمر در حال انجام می‌باشد.