یکشنبه 24 آذر 1398
EN
منو
 
 
 
شما اینجا هستید:
 
     
لیست اسامی پزشکان بیمارستان 17 شهریور رشت ( A to Z)
 
دکتر ابراهیم اسماعیلی بیمارستان 17 شهریور رشت   دکتر ابراهیم اسماعیلی    فوق تخصص ریه کودکان
عضو هیات علمی دانشگاه
            
دکتر مجید اصغرزاده

دکتر مجید اصغرزاده

  فوق تخصص بیماری‌های عفونی کودکان ایمیل: 
 عضو هیات علمی دانشگاه
ایمیل: dr_asgharzadeh.majid@yahoo.com
سوابق علمی و پژوهشی
دکتر وحید امین زاده دکتر وحید امین‌زاده فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
عضو هیات علمی دانشگاه - دانشیار
Email:aminzadeh145yahoo.com
سوابق علمی و پژوهشی
دکتر حمیدرضا بادلی بیمارستان 17 شهریور رشت دکتر حمیدرضا بادلی  فوق تخصص نفرولوژی کودکان
عضو هیات علمی دانشگاه
رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های کودکان دانشگاه علوم پزشکی گیلان
ایمیل:
badeligums.ac.ir
سوابق علمی و پژوهشی

دکتر عادل باقرسلیمی دکتر عادل باقرسلیمی  فوق تخصص خون و انکولوژی کودکان
عضو هیات علمی دانشگاه
ایمیل:
Email:baghersalimi498yahoo.com 
سوابق علمی و پژوهشی
دکتر الهام بیدآبادی دکتر الهام بیدآبادی   فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
عضو هیات علمی دانشگاه - دانشیار
ایمیل:  
bidabadimail.com
سوابق علمی و پژوهشی

دکتر منیژه تبریزی دکتر منیژه تبریزی  متخصص کودکان و نوزادان
عضو هیات علمی دانشگاه
ایمیل:  
drmtabriziemail.com
سوابق علمی و پژوهشی
دکتر سیده زهره جلالی   دکتر سیده زهره جلالی   فوق تخصص نوزادان
 عضو هیات علمی دانشگاه - دانشیار
ایمیل: z_jalali@gums.ac.ir
سوابق علمی و پژوهشی            
دکتر طاهر چراغی   دکتر طاهر چراغی  فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی کودکان
عضو هیات علمی دانشگاه - دانشیار
ایمیل: tcheraghi@gums.ac.ir
سوابق علمی و پژوهشی            
دکتر آزاده نوری حسینی   دکتر سیده آزاده حسینی نوری  متخصص کودکان و نوزادان
عضو هیات علمی دانشگاه - استادیار
ایمیل: dr.azadehoseini@yahoo.com
سوابق علمی و پژوهشی            
دکتر مصطفی حیدری صوفیانی دکتر مصطفی حیدری صوفیانی پزشک عمومی
ایمیل: - 

سوابق علمی و پژوهشی: -
دکتر بهرام دربندی دکتر بهرام دربندی فوق تخصص خون و انکولوژی کودکان
عضو هیات علمی دانشگاه - دانشیار
ایمیل:
darbandi45@gmail.com
سوابق علمی و پژوهشی
دکتر کوروش فخیمی درخشان فوق تخصص ریه کودکان بیمارستان 17 شهریور دکتر کوروش فخیمی درخشان فوق تخصص ریه کودکان
ایمیل:
koorosh.fakhimi@gmail.com
سوابق علمی و پژوهشی
دکتر ستیلا دلیلی دکتر ستیلا دلیلی فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان
عضو هیات علمی دانشگاه - دانشیار
ایمیل:
setiladalili1346@yahoo.com
سوابق علمی و پژوهشی
دکتر مرجانه زرکش دکتر مرجانه زرکش فوق تخصص نوزادان
عضو هیات علمی دانشگاه - دانشیار
ایمیل:  
Namazi.naviid@gmail.com
سوابق علمی و پژوهشی


ددکتر سعید سادات منصوری   دکتر سعید سادات منصوری فوق تخصص ریه کودکان
 

ریاست مرکز
ایمیل: dr.s.s.mansouri@gums.ac.ir
سوابق علمی و پژوهشی
 
دکتر سوده صالحی دکتر سوده صالحی فوق تخصص گوارش کودکان 
عضو هیات علمی دانشگاه - استادیار
ایمیل:
dr.salehi_79@yahoo.com
سوابق علمی و پژوهشی
دکتر افشین صفایی اصل   دکتر افشین صفایی اصل فوق تخصص نفرولوژی کودکان
عضو هیات علمی دانشگاه - دانشیار
معاون آموزشی مرکز
ایمیل: afshin_safaei2@yahoo.com
سوابق علمی و پژوهشی
 
دکتر محمود عاطف راد بیمارستان 17 شهریور رشت دکتر محمود عاطف راد    
متخصص کودکان و نوزادان 
ایمیل: atefrad@gums.ac.ir 
سوابق علمی و پژوهشی
دکتر عقیل قلی پور دکتر عقیل قلی‌پور متخصص کودکان و نوزادان 
ایمیل: - 

سوابق علمی و پژوهشی
 دکتر محمد مهدی کرم‌‍ بین بیمارستان 17 شهریور رشت دکتر محمد مهدی کرم‌بین
 متخصص کودکان و نوزادان
 عضو هیات علمی دانشگاه - دانشیار
ایمیل:karambin@gums.ac.ir 
سوابق علمی و پژوهشی
 دکتر شاهین کوه‌منائی بیمارستان 17 شهریور رشت دکتر شاهین کوه‌منائی
فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان ایمیل:
عضو هیات علمی دانشگاه - دانشیار
ایمیل: koohmana@yahoo.com 
سوابق علمی و پژوهشی
 دکتر کیومرث گل‌شکن بیمارستان 17 شهریور رشت دکتر کیومرث گل‌شکن
متخصص کودکان و نوزادان
عضو هیات علمی دانشگاه
ایمیل: golshekan@gums.ac.ir
سوابق علمی و پژوهشی
 دکتر شهره ملک نژاد بیمارستان 17 شهریور رشت دکتر شهره ملک‌نژاد  فوق تخصص گوارش کودکان
عضو هیات علمی دانشگاه - دانشیار
 مدیر گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی گیلان 
سوابق علمی و پژوهشی

 دکتر سید علیرضا میرجوادی بیمارستان 17 شهریور رشت دکتر سیدعلیرضا میرجوادی
  فوق تخصص عفونی کودکان ایمیل:
ایمیل:mirjavadialireza@yahoo.com
سوابق علمی و پژوهشی
 دکتر اسفندیار نظری بیمارستان 17 شهریور رشت دکتر اسفندیار نظری
فوق تخصص قلب کودکان
عضو هیات علمی دانشگاه -استادیار
سوابق علمی و پژوهشی
دکتر نوید نمازی بیمارستان 17 شهریور رشت دکتر نوید نمازی فوق تخصص روماتولوژی کودکان
عضو هیات علمی دانشگاه - استادیار
ایمیل:
Namazi.naviid@gmail.com
سوابق علمی و پژوهشی
 دکتر نادر هارونی بیمارستان 17 شهریور رشت دکتر نادر هارونی
فوق تخصص قلب کودکان 
ایمیل:naderharooni@yahoo.com
سوابق علمی و پژوهشی
 دکتر هومان هاشمیان بیمارستان 17 شهریور رشت دکتر هومان هاشمیان فوق تخصص عفونی کودکان
عضو هیات علمی دانشگاه - دانشیار
ایمیل:
hashemian@gums.ac.ir
سوابق علمی و پژوهشی
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   12  دیروز:   41  کل مراجعات:   23114