جمعه 24 آبان 1398
EN
آخرین اخبار بیمارستان
 
در حال بارگذاری
منو
 
 
 
شما اینجا هستید:
 
     
 
 
معرفی پرسنل واحد آموزش سلامت بیمارستان 17 شهریور رشت

فاطمه پوردقت‌کار

نام و نام خانوادگی

فاطمه پوردقت‌کار

سمت

سوپروایزر آموزش سلامت

تلفن داخلی

216

تلفن مستقیم

-

تحصیلات

کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

 ایمیل
  -

سوابق

-سوپروایزر آموزش سلامت مرکز آموزشی درمانی پژوهشی 17 شهریور رشت از 1-6-1396 تا کنون
-کارشناس مراقبت در منزل (Home Care) مرکز آموزشی درمانی پژوهشی 17 شهریور رشت از 1-6-1396 تا کنون
-مسئول آموزش همگانی مرکز آموزشی درمانی پژوهشی 17 شهریور رشت از 1-6-1396 تا کنون
- پرستار بخش خون مرکز آموزشی درمانی پژوهشی 17 شهریور رشت از 1-5-1386 لغایت 31-5-1396
- پرستار بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی پژوهشی 17 شهریور رشت از 4-4-1386 لغایت 31-4-1386
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/10/26
 
     
 
 
شرح وظایف واحد آموزش سلامت بیمارستان 17 شهریور رشت
هدف کلی واحد آموزش سلامت:
توانمندسازی بیماران جهت برنامه‌های خودمراقبتی به منظور ارتقاء سلامت
اهداف اختصاصی واحد آموزش سلامت:
آشنایی مددجو با بیماری خود و توانایی در برنامه‌های خودمراقبتی
افزایش توانایی در تصمیم‌گیری جهت ادامه درمان
افزایش دانش؛ نگرش و مهارت مددجو در زمینه مراقبت از خود
ارتقاء رضایت مددجو ازخدمات درمان
کاهش آسیب‌های روانی و نگرانی مددجو
بهبود شیوه زندگی و کیفیت زندگی
کاهش هزینه‌های بیمارستانی

گروه هدف واحد آموزش سلامت:
بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت و خانواده آنان
آموزش سلامت فرایندی هدفمند، سیستماتیک، منظم و طراحی شده است که به موجب آن یادگیری، افزایش صلاحیت و توانایی در مراقبت از خود و تغییر در آگاهی، نگرش و مهارت مددجو اتفاق می‌افتد و افزایش سطح سلامت، رفاه وپیشگیری از عوارض بالقوه را به دنبال خواهد داشت و در برگیرنده تمام فعالیت‌های آموزشی مربوط به بیماری شامل آموزش‌های درمانی، بهداشتی و ارتقای سلامت بالینی می‌باشد و سوپروایزر آموزش سلامت مسئولیت فعالیت‌های آموزش سلامت به مددجویان در مراکز بهداشتی درمانی را به عهده دارد و حیطه فعالیت‌های وی شامل آموزش‌های درمانی، بهداشتی و ارتقاء سلامت بالینی است که برای کمک به مددجو و خانواده وی به منظور تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد بیماری خود و کسب مهارت خود مراقبتی صورت می‌گیرد. شرح وظایف سوپروایزر آموزش به بیمار بر اساس اصول مدیریت با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می‌باشد:
1-انجام نیازسنجی و تعیین اولویت‌های آموزش به بیمار متناسب با هر گروه از بیمارانی که نیازمند آموزش خاص هستند.
2-تدوین طرح درس و برنامه‌ریزی بر اساس نیازسنجی آموزشی: آموزش‌های مربوط به سیر بیماری، نکات تشخیصی درمانی، پیشگیری از بیماری، پیشگیری و کنترل عوارض، نحوه مراقبت از بیمار، روش‌های خودمدیریتی و خودمراقبتی در سلامت و بیماری، بازگشت به فعالیت‌های روزمره، سازگاری و تطابق با بیماری، نوتوانی و توانبخشی، مراقبت‌های دارویی، حفظ ایمنی بیمار و محافظت از مخاطرات را در برنامه آموزشی مدون طراحی و تدوین نمایند.
3-تهیه مطالب و رسانه آموزشی و کمک آموزشی شامل کتاب، جزوات، پمفلت و پوسترهای بهداشتی، فایل‌های صوتی تصویری و نظایر آن
4-شناسایی و معرفی منابع و امکانات موجود و جدید و مدرن و تجهیزات و تسهیلات آموزشی به روز
5-برگزاری انواع جلسات آموزش انفرادی و گروهی از جمله چهره به چهره، جلسات مشاوره و پیگیری بیماران، بحث و آموزش‌های گروهی، کنفرانس، میزگرد، سمپوزیوم
6-تدوین برنامه عملیاتی واحد به صورت سالیانه
7-تهیه و تنظیم برنامه‌های اجرایی به صورت ماهیانه
8-تهیه ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیتهای آموزش سلامت
9-حضور فعال در کمیته‌های آموزش به بیمار به عنوان دبیر کمیته
10-گزارش پیشرفت برنامه به مقام مافوق در کمیته دانشگاهی
11-ارائه پیشنهاد بودجه به مدیریت پرستاری
12-تهیه و گزارش عملکرد مطابق با برنامه
13-شرکت در برنامه‌های مرتبط با آموزش به بیمار هماهنگی مدیرپرستاری
14-ثبت و گزارش کلی فعالیت‌ها و نتایج حاصله به مدیریت خدمات پرستاری
15-همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی، کنترل عفونت و آموزشی در امر آموزش
مسئولیت‌ها:
1-توانمندسازی نیروی انسانی از طریق سازمان‌دهی و حمایت از برنامه‌های بازآموزی و آموزش ضمن خدمت برای نیروهای شاغل
2-ترویج رویکرد آموزش به بیمار و فرهنگ‌سازی در این زمینه
3-طرح مشکلات در کمیته آموزش به بیمار و ارائه راهکارهای مداخله‌ای جهت حل مشکلات و تصمیم‌گیری جهت برنامه‌ریزی آموزشی
4-پایش و ارزشیابی مستمر و تعیین میزان اثربخش بودن آموزش‌های ارائه شده
5-بررسی و تعیین شاخص‌های آموزش به بیمار و برنامه‌ریزی اصلاحی در صورت نیاز
6-ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش سلامت
اختیارات:
1-جلب همکاری، مشارکت و هماهنگی درون و برون‌رشته‌ای با سایر اعضای تیم سلامت برای طراحی و اجرای برنامه‌های اموزشی
2-همکاری با کمیته دانشگاهی جهت ارزیابی کیفیت خدمات آموزش سلامت و شناسایی نقاط قوت و ضعف
3-همکاری و مشارکت در انجام طرح‌های پژوهشی
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/02/16
 
     
 
 
تعداد بازدید [از 6-10-1396]:
آمار این صفحه  امروز:   4  دیروز:   2  کل مراجعات:   600