شنبه 16 آذر 1398
EN
منو
 
 
 
شما اینجا هستید:
 
     
 
 
مطالب آموزشی واحد آموزش همگانی

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/11/06

محتواهای آموزشی ویژه راهنمایی مراجعین و کارکنان مرکز، با هدف افزایش سطح آگاهی و توانمند نمودن افراد در خودمراقبتی، از منابع معتبر آموزش به بیمارتهیه شده است و با توجه به استانداردهای طراحی رسانه های آموزشی در قالب پمفلت، کتابچه و فیلم آموزشی مطالب آماده شده و چندین بار از نظر محتوا و میزان سواد گروه مخاطب ،موارد فرهنگی و... بررسی انجام گرفته است. بر اساس نیاز سنجی و اولویت بندی انجام شده توسط سوپروایزر آموزش سلامت تعدادی محتوا به شرح زیر آماده شده است:

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/11/06
 
     
 
 
تعداد بازدید [از 26-10-1396]:
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   220