جمعه 15 فروردین 1399
EN
منو
 
 
 
شما اینجا هستید:
 
     
لیست اسامی پزشکان بیمارستان 17 شهریور رشت ( A to Z)
 
دکتر ابراهیم اسماعیلی بیمارستان 17 شهریور رشت   دکتر ابراهیم اسماعیلی    فوق تخصص ریه کودکان
عضو هیات علمی دانشگاه
            
دکتر مجید اصغرزاده

دکتر مجید اصغرزاده

  فوق تخصص بیماری‌های عفونی کودکان  
 عضو هیات علمی دانشگاه
ایمیل: dr_asgharzadeh.majid@yahoo.com
سوابق علمی و پژوهشی
دکتر وحید امین زاده دکتر وحید امین‌زاده فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
عضو هیات علمی دانشگاه - دانشیار
Email:aminzadeh145yahoo.com
سوابق علمی و پژوهشی
دکتر حمیدرضا بادلی بیمارستان 17 شهریور رشت دکتر حمیدرضا بادلی  فوق تخصص نفرولوژی کودکان
عضو هیات علمی دانشگاه
رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های کودکان دانشگاه علوم پزشکی گیلان
ایمیل:
badeligums.ac.ir
سوابق علمی و پژوهشی

دکتر عادل باقرسلیمی دکتر عادل باقرسلیمی  فوق تخصص خون و انکولوژی کودکان
عضو هیات علمی دانشگاه
ایمیل:
Email:baghersalimi498yahoo.com 
سوابق علمی و پژوهشی
دکتر الهام بیدآبادی دکتر الهام بیدآبادی   فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
عضو هیات علمی دانشگاه - دانشیار
ایمیل:  
bidabadimail.com
سوابق علمی و پژوهشی

دکتر منیژه تبریزی دکتر منیژه تبریزی  متخصص کودکان و نوزادان
عضو هیات علمی دانشگاه
ایمیل:  
drmtabriziemail.com
سوابق علمی و پژوهشی
دکتر سیده زهره جلالی   دکتر سیده زهره جلالی   فوق تخصص نوزادان
 عضو هیات علمی دانشگاه - دانشیار
ایمیل: z_jalali@gums.ac.ir
سوابق علمی و پژوهشی            
دکتر طاهر چراغی   دکتر طاهر چراغی  فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی کودکان
عضو هیات علمی دانشگاه - دانشیار
ایمیل: tcheraghi@gums.ac.ir
سوابق علمی و پژوهشی            
دکتر آزاده نوری حسینی   دکتر سیده آزاده حسینی نوری  متخصص کودکان و نوزادان
عضو هیات علمی دانشگاه - استادیار
ایمیل: dr.azadehoseini@yahoo.com
سوابق علمی و پژوهشی            
دکتر مصطفی حیدری صوفیانی دکتر مصطفی حیدری صوفیانی پزشک عمومی
ایمیل: - 

سوابق علمی و پژوهشی: -
دکتر بهرام دربندی دکتر بهرام دربندی فوق تخصص خون و انکولوژی کودکان
عضو هیات علمی دانشگاه - دانشیار
ایمیل:
darbandi45@gmail.com
سوابق علمی و پژوهشی
دکتر کوروش فخیمی درخشان فوق تخصص ریه کودکان بیمارستان 17 شهریور دکتر کوروش فخیمی درخشان فوق تخصص ریه کودکان
ایمیل:
koorosh.fakhimi@gmail.com
سوابق علمی و پژوهشی
دکتر ستیلا دلیلی دکتر ستیلا دلیلی فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان
عضو هیات علمی دانشگاه - دانشیار
ایمیل:
setiladalili1346@yahoo.com
سوابق علمی و پژوهشی
دکتر مرجانه زرکش دکتر مرجانه زرکش فوق تخصص نوزادان
عضو هیات علمی دانشگاه - دانشیار
ایمیل:  
Namazi.naviid@gmail.com
سوابق علمی و پژوهشی

ددکتر سعید سادات منصوری   دکتر سعید سادات منصوری فوق تخصص ریه کودکان
ریاست بیمارستان 17 شهریور رشت
ایمیل: dr.s.s.mansouri@gums.ac.ir
سوابق علمی و پژوهشی
 
دکتر سوده صالحی دکتر سوده صالحی فوق تخصص گوارش کودکان 
عضو هیات علمی دانشگاه - استادیار
ایمیل:
dr.salehi_79@yahoo.com
سوابق علمی و پژوهشی
دکتر افشین صفایی اصل   دکتر افشین صفایی اصل فوق تخصص نفرولوژی کودکان
عضو هیات علمی دانشگاه - دانشیار
معاون آموزشی مرکز
ایمیل: afshin_safaei2@yahoo.com
سوابق علمی و پژوهشی
 
دکتر محمود عاطف راد بیمارستان 17 شهریور رشت دکتر محمود عاطف راد    
متخصص کودکان و نوزادان 
ایمیل: atefrad@gums.ac.ir 
سوابق علمی و پژوهشی
دکتر عقیل قلی پور دکتر عقیل قلی‌پور متخصص کودکان و نوزادان 
ایمیل: - 

سوابق علمی و پژوهشی
 دکتر محمد مهدی کرم‌‍ بین بیمارستان 17 شهریور رشت دکتر محمد مهدی کرم‌بین
 متخصص کودکان و نوزادان
 عضو هیات علمی دانشگاه - دانشیار
ایمیل:karambin@gums.ac.ir 
سوابق علمی و پژوهشی
 دکتر شاهین کوه‌منائی بیمارستان 17 شهریور رشت دکتر شاهین کوه‌منائی
 
فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان
عضو هیات علمی دانشگاه - دانشیار
ایمیل: koohmana@yahoo.com 
سوابق علمی و پژوهشی
 دکتر کیومرث گل‌شکن بیمارستان 17 شهریور رشت دکتر کیومرث گل‌شکن
متخصص کودکان و نوزادان
عضو هیات علمی دانشگاه
ایمیل: golshekan@gums.ac.ir
سوابق علمی و پژوهشی
 دکتر شهره ملک نژاد بیمارستان 17 شهریور رشت دکتر شهره ملک‌نژاد  فوق تخصص گوارش کودکان
عضو هیات علمی دانشگاه - دانشیار
سوابق علمی و پژوهشی

 دکتر صدرالدین مهدی پور  بیمارستان 17 شهریور رشت دکتر صدرالدین مهدی‌پور
فوق تخصص نوزادان
عضو هیات علمی دانشگاه - استادیار
Email:smb1355gmail.com
سوابق علمی و پژوهشی
 دکتر سید علیرضا میرجوادی بیمارستان 17 شهریور رشت دکتر سیدعلیرضا میرجوادی
  فوق تخصص عفونی کودکان ایمیل:
ایمیل:mirjavadialireza@yahoo.com
سوابق علمی و پژوهشی
 دکتر اسفندیار نظری بیمارستان 17 شهریور رشت دکتر اسفندیار نظری
فوق تخصص قلب کودکان
عضو هیات علمی دانشگاه -استادیار
سوابق علمی و پژوهشی
دکتر نوید نمازی بیمارستان 17 شهریور رشت دکتر نوید نمازی فوق تخصص روماتولوژی کودکان
عضو هیات علمی دانشگاه - استادیار
ایمیل:
Namazi.naviid@gmail.com
سوابق علمی و پژوهشی
 دکتر نادر هارونی بیمارستان 17 شهریور رشت دکتر نادر هارونی
فوق تخصص قلب کودکان 
ایمیل:naderharooni@yahoo.com
سوابق علمی و پژوهشی
 دکتر هومان هاشمیان بیمارستان 17 شهریور رشت دکتر هومان هاشمیان

فوق تخصص عفونی کودکان
عضو هیات علمی دانشگاه - دانشیار

مدیر گروه کودکان
ایمیل:
hashemian@gums.ac.ir
سوابق علمی و پژوهشی

 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   14  دیروز:   11  کل مراجعات:   24292