جمعه 24 آبان 1398
EN
آخرین اخبار بیمارستان
 
در حال بارگذاری
منو
 
 
 
شما اینجا هستید:
 
     
 
 
فهرست مستندات زیرمحور مدیریت بهداشت محیط

لیست روش‌های اجرایی (پروسیجرهای) زیرمحور مدیریت بهداشت محیط

1) روش اجرایی "نظارت بر نحوه تهیه و نگهداری مواد اولیه غذایی"
2) روش اجرایی "نظارت بر رعایت ضوابط بهداشتی آماده‌سازی و طبخ"
3) روش اجرایی " نظارت بر رعایت ضوابط بهداشتی توزیع و سرو غذا"
4) روش اجرایی "رعایت اصول بهداشتی در ارائه خدمات غذا به بیماران بستری در بخش‌های ویژه"
5) روش اجرایی "پیشگیری و کاهش آلاینده‌های ناشی از ساخت و ساز در بیمارستان"

لیست دستورالعمل‌های زیرمحور مدیریت بهداشت محیط

1) دستورالعمل" نظافت، شستشو، گندزدایی و لکه‌زدایی بخش‌ها/واحدها"
2) دستورالعمل" نظافت و گندزدایی و لکه‌زدایی آمبولانس"

لیست خطی‌مشی‌های زیرمحور مدیریت بهداشت محیط

1) خطی مشی و روش کسب اطمینان از اثربخشی اقدامات بهداشت و حفاظت پرتوها

 
     
 
 
فهرست مستندات زیرمحور مدیریت پسماند

لیست روش‌های اجرایی (پروسیجرهای) زیرمحور مدیریت پسماند

در حال حاضر زیرمحور مدیریت پسماند فاقد روش اجرایی می‌باشد.

لیست دستورالعمل‌های زیرمحور مدیریت پسماند

1) دستورالعمل "تفکیک در مبدا پسماندهای عفونی"
2) دستورالعمل "تفکیک در مبدا پسماندهای تیز و برنده"
3) دستورالعمل" تفکیک در مبدا پسماندهای شیمیایی و دارویی"
4) دستورالعمل "تفکیک پسماند در مبدا پسماند عادی"
5) دستورالعمل "تفکیک در مبدا پسماند رادیواکتیو و پرتوزا"
6) دستورالعمل"جمع‌آوری و نگهداری موقت انواع پسماندها درون بخش‌ها"
7) دستورالعمل"بی‌خطرسازی پسماندهای عفونی و تیز و برنده"
8) دستورالعمل"دفع بهداشتی پسماندهای شیمیایی و دارویی"
9) دستورالعمل"نظارت برعملکرد دستگاه‌های بی‌خطرساز پسماند"
10) دستورالعمل "کنترل ظروف نگهداری و انتقال پسماندها"

لیست خطی‌مشی‌های زیرمحور مدیریت پسماند

در حال حاضر زیرمحور مدیریت پسماند فاقد خط مشی می‌باشد.
 
     
 
 
فهرست مستندات زیرمحور مدیریت رختشویخانه

لیست روش‌های اجرایی (پروسیجرهای) زیرمحور مدیریت خدمات رختشویخانه

1) روش اجرایی"جمع آوری، تفکیک و جابجایی لباس‌ها و ملحفه‌های کثیف از بخش‌ها"
2) روش اجرایی"جمع‌آوری، تفکیک و جابجایی لباس‌ها و ملحفه‌های آغشته به مواد آلوده خطرناک یا مایعات بدن"

لیست دستورالعمل‌های زیرمحور مدیریت خدمات رختشویخانه

1) دستورالعمل"رعایت موازین کنترل عفونت در هنگام کار با لباس‌ها و ملحفه‌های آلوده"
2) دستورالعمل" احتیاط در خصوص اجسام تیز و برنده جا مانده در لباس‌ها و ملحفه‌های کثیف"
3) دستورالعمل"ذخیره، توزیع و تحویل لباس / ملحفه تمیز"
4) دستورالعمل " کاربرد صحیح مواد شوینده و گندزدا"

لیست خطی‌مشی‌های زیرمحور مدیریت رختشویخانه

در حال حاضر زیرمحور مدیریت رختشویخانه فاقد خطی مشی می‌باشد.
 
     
 
 
تاریخ ایجاد صفحه: 1397/4/29 | تعداد بازدید:
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   1  کل مراجعات:   100