معرفی دانشگاه
چاپ


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی گیلان در سال 1365 تاسیس شد. این دانشگاه مشتمل بر دانشکده های پزشکی - دندانپزشکی - پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت - پرستاری و مامایی لنگرود - پیراپزشکی لنگرود - بهداشت - داروسازی و  واحد بین الملل دانشگاه  می باشد که  به طور مجموع تعداد 4300 دانشجو در رشته های مختلف و مقاطع مختلف مشغول به تحصیل در آن می باشند.
همچنین این دانشگاه به منظور آموزش عملی دانشجویان خود 8 بیمارستان مجهز شهر رشت شامل: مرکز آموزشی درمانی پورسینا، مرکز آموزشی درمانی ولایت، مرکز آموزشی درمانی الزهرا، مرکز آموزشی درمانی 17 شهریور، مرکز آموزشی درمانی شفا، مرکز آموزشی درمانی  حشمت، مرکز آموزشی درمانی رازی، مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین را در اختیار دارد.
 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/11/14
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   6  دیروز:   6  کل مراجعات:   30476
Close